Μερικά λόγια για εμάς 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Τεχνοαγροτική ΙΚΕ – Farmers of the north IKE» έχει έδρα την Τοπική Κοινότητα Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας, όπου είναι εγκατεστημένη και η Διοίκηση του η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί από 06 Αυγούστου 2022.

Σκοπός της ομάδας παραγωγών μας είναι η ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης

Μέλη αγροτικής ομάδας

Λουλούδης Ευάγγελος

Διαχειριστής – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 1120€

Λουλούδης Ιωάννης

Μέλος – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 980€

Λουλούδης Αθηνόδωρος

Μέλος – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 980€

Λουλούδη Δήμητρα

Μέλος – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 980€

Ηλιάδου Ευστρατία

Μέλος – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 980€

Ευσταθίου Νικόλαος

Μέλος – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 980€

Παπαδόπουλος Χρήστος

Μέλος – Καλαμπάκι Δράμας

Κεφάλαιο: 980€